Eko-PF - Biologická likvidace odpadů a potravinářských tuků » Služby

 

Likvidace odpadů a tuků dle procesu BIOPROJEKT

Naší specializací je likvidace bioodpadů z gastro provozů, včetně aplikace ekologicky čistících procesů.

Aktivní proces likvidace spočívá ve třech stupních tohoto BIOPROJEKTU:


» Sběr potravinářských tuků a olejů, kategorie odpadu č. 200125 na základě zákona o odpadech č. 185/2001 SB.
» Nasazení mikrobiologických přípravků, např. EKO-GT a EKO-FE v místě prvotního znečištění a zajištění tak průchodnosti vnitřní kanalizace s následnou likvidací v tukovém lapolu, kategorie odpadu č. 19 08 09, 19 01 10, na základě zákona o odpadech č. 185/2001 SB, 254/2001 SB. zákona o vodách, 274/2001 SB. o vodovodech a kanalizacích
» Také se specializujeme na sběr a následnou likvidaci biologicky rozložitelného odpadu kategorie č. 20 01 08 (zbytky jídel) na základě zákona č. 91/1996 SB. a násl. vyhl. č451/2000Sb, včetně nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A EVROPSKÉ RADY POD Č.1069/2009
» Čištění tukové kanalizace tlakovou myčkou a likvidace obsahu lapače tuků.
» Čištění odpadní vody a udržování EL (extrahovatelných látek) v předepsaném limitu, stanoveném kanalizačním řádem
» Udržování průchodnosti odpadů
» čištění odpadů talkovou vodou a rotační tryskou
» Zajištění funkčnosti tukového lapače a jeho údržba
» Dodání a instalace lapače tuků v prostředí mechanizaci nedostupném
» Potřebná dokumentace k přepravě a likvidaci obsahu tukového lapače
» Odběry vzorků odpadní vody a rozbory v akreditované laboratoři
» Periodické lokální čištění odpadního potrubí mobilním tlakovým zařízením.
» Zajištění sledování legislativy dle "Euronovely"