Eko-PF - Biologická likvidace odpadů a potravinářských tuků » Produkty

 

EKO GTP (koncentrát)

Eko-PF - Biologická likvidace odpadů a potravinářských tuků - EKO GTP (koncentrát)Komplex bakterií v snadno rozpustných sáčcích

Pro údržbu ČOV | Septiků | Lapačů | Odpadního potrubí


EKO GTP
EKO GTP je suchý přípravek obsahující přirozeně se vyskytující bakteriální kultury, který je určen pro likvidaci organických tuků v odpadních vodách.

Jeho účinnost je založena na velké koncentraci mikroorganických látek, pro které je tukový odpad vyživovacím médiem. Přípravek EKO GTP je pro způsob aplikace dodáván v cca 0,5 kg balení. (Přípravek je zabalen do rychle rozpustného sáčku, který se během 5 minut zcela rozpustí a uvolní miliardy bakterií do odpadu).

Použití
Dopuručuje se používat pro odstranění usazenin (např. tuků, proteinů, atd.) z odpadních systémů kanalizace, lapačů tuků, septiků, žump, ČOV.

Návod na použití:

- ČOV, Kalojemy a čerpací stanice
Počáteční dávka: Použijte 1 sáček (0,5 kg) na objem 5500 litrů. Tento postup se opakuje každý týden, až do požadovaného výsledku.
Preventivní udržovací čištění: Používejte 1 sáček po 2 - 6 týdnech, pro údržbu.
- Septiky
Počáteční dávka: Použijte 1 sáček na 3500 litrů objemu. Rozpusťte sáček v toaletě, která je nejvzdálenější od septiku a potom spláchněte. Sáček se rozpouští asi 5 minut, proto ho nechte v toaletě před spláchnutím minimálně 5 minut.
Preventivní udržovací čištění: Použijte 1 sáček na 3500 litrů objemu jednou za 1 - 3 měsíce.
- Tukové lapače
Počáteční dávka: Použijte 1 sáček na objem 550 litrů. Pokud je lapač silně naplněn tuky, doporučuje se lapač před začátkem dávkování vyčistit.
Preventivní udržovací čištění: Podle potřeby a zatížení lapače.

Doporučení:
Doporučený postup v průmyslovém prostředí (výroba, hotely, restaurace, apod.).
Používejte GTP pro nastartování biodegradačního procesu. Pro další údržbu je výhodné používat automatické dávkování bioenzymatických přípravků EKO GT a EKO FE.

Uschovejte mimo dosah dětí!
Přípravek není klasifikován jako nebezpečný, podle kritérií stanovených směrnicí EU 1999/45/EEC.

Ke stažení:
pdf icon Produktový list EKO GTP
pdf icon Bezpečnostní list EKO GTP

 

...zpět